Obchodní stránka vlastnění nemovitostí

Obchodní stránka vlastnění nemovitostí

Obsazování bytů a nebytových prostorů, vztah s nájemníky

Pro investory do nemovitostí v první řadě dbáme na obsazování bytů a nebytových prostorů. Obsazením bytu však pro nás naše služby nezačínají ani nekončí. Náš přístup k obsazování bytů začíná důsledným zhodnocením profilu zájemce o bydlení či o pronájem, naši pracovníci sledují při obsazování bytů přesný postup, který zamezí většině známých problémů s nájemníky. Po obsazení bytu – pokud si majitel nepřeje jinak – se snažíme udržet s nájemníky aktivní kontakt, provádíme rovněž periodické návštěvy v pronajatém bytě a snažíme se vytvořit s nájemníkem důvěryhodný vztah, který je často schopen předejít většině konfliktních a nepříjemných situací. Obsazování bytů i nebytových prostorů provádíme na základě na míru šitých marketingových strategií a na základě průzkumu trhu (zejména v případě nebytových prostorů). Víme, že správný marketing doplněný o vhodnou přípravu bytu či nebytového prostoru před prohlídkou jsou klíčem k získání toho správného nájemníka.

 

Zhodnocení nemovitostí

Základní cestou ke zhodnocení nemovitostí je její pečlivá údržba a pravidelné inspekce, které nabízíme v základním portfoliu našich služeb. Každá nemovitost ale skrývá něco navíc a my vám pomůžeme tyto další příležitosti vyhledávat a realizovat. Časy se mění a někdy se nevyplatí lpět na zaběhaných představách o stavu a využití nemovitosti. Ať již jde o zateplení domů či bytů, alternativní energetické zdroje, úpravy či rekonstrukce stávajících prostor, změnu užívání nemovitosti, rozšíření nemovitosti, ve všech případech je mít na své straně odvahu, ale i na kreativitě založené strategické plánování, založené na jasných faktech, kalkulaci a zhodnocení rizik a příležitostí. Pro zhodnocení vaší investice rovněž nabízíme průběžné i strategické finanční a investiční plánování. Pokud je na vaší straně odvaha, my vám pomůžeme obstarat vše ostatní.

 

Bezpečnost, vyhodnocování rizik, pojištění a nouzové plánování

Ať již vlastníte nemovitost jako investici nebo pro vlastní osobní či komerční užívání, dlouhodobě se nikdy nevyplatí podceňovat zajištění bezpečnosti jejího chodu. Proto poskytujeme jak poradenství v oblasti zabezpečení nemovitosti, tak jeho zajištění – s ohledem na vaše konkrétní požadavky a potřeby. Správné nastavení pojistky nemovitosti je obtížný úkol, který může na jedné straně ušetřit prostředky, na straně druhé může přinést i trvalé znehodnocení celé investice. Pojištění nemovitosti by tudíž vždy mělo být spjato s průběžným vyhodnocování rizik. Naše společnost nabízí průběžné i dlouhodobé vyhodnocování rizik jak z investičního, tak právě i z pojišťovacího hlediska. Samozřejmostí je pojistné poradenství a zprostředkování nejvýhodnějšího pojistného produktu. Nouzové plánování a připravenost na nečekané situace je jednou z nejpodceňovanějších oblastí starosti o nemovitý majetek. Je pravdou, že velké technické problémy, živelná pohroma, krádež či vandalismus se nemusí objevit za celý životní cyklus nemovitosti, ovšem jejich předvídání a připravenost může ušetřit obrovské náklady jak v majetkové, tak i v právní oblasti (dojde-li k poškození zdraví či majetku třetí strany). Nabízíme proto přípravu individuálního zhodnocení rizik, manuálů pro nečekané události i nouzových plánů, které poskytujeme i nájemníkům.