Energetické poradenství

Energetické poradenství

Pořídili jste si nemovitost jako investici a zajištění příjmů do budoucna a zjišťujete, že se nezhodnocuje tak, jak byste si představovali? Jedním z faktorů, který sehrává významnou roli při návratnosti investice a její rentabilitě, je rovněž výběr dodavatele služeb a energií jako jedné z významných výdajových položek. Na základě analýzy stávající situace pro naše klienty stanovíme optimální nastavení nákladů na služby a energie, včetně uspořádání výběrového řízení na nového dodavatele. Zároveň nabízíme poradenství a asistenci při zpracování projektů v oblasti energetických úspor, studie proveditelnosti pro budování obnovitelných zdrojů, zprostředkujeme nejvýhodnější zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a energetických štítků.