Technická správa

Technická správa

Jedinou možnou cestou ke zhodnocení a udržitelnosti investice či majetku je řádná a profesionální péče o technický stav nemovitosti. Naše společnost se technické správě věnuje s nadstandardní péčí právě proto, že ctíme pravidlo, že bez řádného a soustavného dohledu nad stavem nemovitostí nelze očekávat uspokojující výsledky.

V oblasti služeb technické správy zajišťujeme:

  • Pasportizaci nemovitostí

  • Dlouhodobé hodnocení stavu nemovitostí, tvorba koncepce údržby a plánu oprav (roční a dlouhodobé)

  • Krátkodobé pravidelné údržbové prohlídky nemovitostí

  • Revize technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy

  • Plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti

  • Non-stop havarijní linka

  • Pravidelný úklid společných prostor nemovitostí, chodníků, údržba zeleně na souvisejících pozemcích