Právní služby

Právní služby, vymáhání nájemného, ochrana pronajímatele

Nabízíme kompletní služby a poradenství, zejména v oblasti nájemní a smluvní legislativy s důrazem na vymáhání práva pronajímatele. Zajistíme právní prověrku nemovitosti, sepsání kupní či nájemní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově, návrh na vklad do katastru nemovitostí, včetně vymáhání dlužného nájemného či řešení sporů o ukončení nájemního vztahu a vyklizení bytu, právní ošetření dodavatelských služeb (jako například smlouvy o dílo), veškeré právní služby při převodu či koupě nemovitostí, právní úkony při rekonstrukcích bytu (v rámci stavebního povolení či jednání s dalšími vlastníky, stavební dozor). Právní služby nabízíme dle aktuální potřeby a konkrétní dohody.