Administrativní správa

Administrativní správa

Pozorná a profesionální administrativní správa nemovitosti je spolu s technickou správou druhým pilířem úspěšné péče o investici a nemovitost. Oba pilíře jsou nejlepší prevencí před nenadálými těžkostmi a jedině pečlivě vedená správa poskytuje základ pro udržitelnost a další rozvoj vaší investice.

V oblasti služeb administrativní správy nabízíme dle výběru klienta tyto služby:

  • Vedení evidence vlastníků, popř. nájemců bytových a nebytových jednotek

  • Kontrola a provádění zálohových plateb na služby

  • Vybírání a vymáhání nájemného

  • Vedení a správu rezervního fondu, fondu oprav

  • Vedení přehledu neplatičů, upomínky, příprava podkladů pro právní úkony

  • Změny předpisů plateb

  • Předání nemovitosti a předávací protokoly

  • Převody energií

  • Roční vyúčtování služeb

  • Odečty měřidel

  • Vyřizování stížností, oznámení, podnětů

  • Komunikace s úřady

  • Sledování legislativy a vyhlášek

  • Individuální nouzové plány pro každou nemovitost